TESEV Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Aydın Uğur / Yönetim Kurulu Başkanı

Saint-Joseph Lisesi’ni bitiren Aydın Uğur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan (1976) sonra, bir süre Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de lisansüstü çalışmalar yaptı. Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans derecesi (1983) ile doktora derecesini (1986) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde aldı.
Ankara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi’nde (1981-1989), Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde (1989-1997) öğretim kadrosunda yer alan Aydın Uğur, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurulmasından itibaren bu üniversitede çeşitli idari görevlerde bulundu. 1997-2004 yılları arasında İletişim Fakültesi’nin Dekanı olan Aydın Uğur, Kültürel İncelemeler alanında Türkiye’deki ilk yüksek lisans programının kurucu direktörlüğünü yaptı. Aydın Uğur, 2004-2009 döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Rektörlük görevini üstlendi.
Kültür/siyaset/İletişim alanlarının kavşağındaki sorunlara ilişkin yurt içinde ve dışında yayınlanmış çok sayıda makalenin yazarı olan Prof. Dr. Aydın Uğur, 2010’dan bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlık görevini sürdürmektedir.
Prof. Dr. Aydın Uğur’un Keşfedilmemiş Kıta: Günlük Yaşam ve Zihniyet Kalıplarımız (1991), Kültür Kıtası Atlası: Kültür, İletişim, Demokrasi (2002) adlı yapıtlarının yanı sıra yayına hazırladığı Teorinin Aynasından Görünen Pratik: Sosyal Bilimler (1995), Türkiye İçin Değişme ve Yenileşme Politikaları (1997), Üç Sempozyum: Sivil Toplum Kuruluşları (1998) gibi çok sayıda ortak çalışması bulunmaktadır.
Son dönemlerde “alternatif moderniteler” ve kimlik sorunları üzerinde çalışmalarını yoğunlaştıran Aydın Uğur’un kesintisiz olarak mercek altında tuttuğu bir diğer inceleme konusunu akademi ile sosyal bilimler arasındaki ilişki oluşturmaktadır.

Bekir Ağırdır / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

1956 yılında Çal/Denizli'de doğdu. 1979 yılında ODTÜ/İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 1980-2003 Çeşitli sanayi şirketlerinde yöneticilik yaptı. 2003-2005 yıllarında TARİH VAKFI'nda Genel Müdür olarak çalıştı. 2005 Yılından bu yana KONDA Araştırma ve Danışmanlık A.Ş.’de yönetici ortaktır. Demokratik Cumhuriyet Programı kurucusu olan Bekir Ağırdır, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak çalışmaktadır. Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasi Araştırmalar Vakfı (TÜSES), EYMİR Kültür Vakfı Üyesidir. T24.com.tr internet gazetesinde köşe yazarlığı ve NTV siyasi yorumculuk yapmaktadır.

Deniz Kirazcı / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Deniz Kirazcı, kamuda, özel sektörde ve sivil toplum kuruluşlarında, 40 yıldır yöneticilik yapıyor. Çeşitli sektörel ve kurumsal dönüşüm projelerinde görev aldı. İ.Ü İktisat Fakültesi mezunu olan Deniz’in Northeastern University’den iktisat master’ı (kamu maliyesi) ve Case Western Reserve University’den işletme doktorası (örgüt davranışı) var. Sabancı Üniversitesi’nde yarı zamanlı dersler verdi; katılımlı stratejik planlama ve organizasyon tasarımı atölyeleri yönetti. TESEV kurucuları arasında yer aldı. Zamanını önemsediği projelerde çalışarak geçiriyor.

Erdal Batmaz

1960 yılında Ağrı'da doğdu. 1984 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. T.C. Başbakanlık’ta Uzman ve Müşavir olarak çalıştı. Konrad Adenauer Vakfı bursu ile DESİYAB’da görev yaptı. Emlak Bankası’nda çeşitli idari görevlerde bulundu. Bu Banka’da son olarak Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli sigorta şirketleri ve turizm şirketlerinde de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev aldı. 1997-2003 yılları arasında Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nda iki dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2003 yılından bu yana Şekerbank’ta Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

Hasan Ersel

1971’de doktorasını aldığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde, 1983 yılına kadar, öğretim üyesi olarak çalıştı. Daha sonra, sırasıyla, Sermaye Piyasası Kurulunda Baş İktisatçı, T.C. Merkez Bankasında Araştırma, Planlama ve Eğitim Genel Müdürü ve daha sonra Başkan Yardımcısı, Yapı ve Kredi Bankası'nda Genel Müdür Başyardımcısı ve daha sonra Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. İktisat ve siyaset bilimi alanlarında makale ve kitapları vardır.

Prof.Dr. Murat Güvenç

Murat Güvenç 1953’te Ankara doğdu. İstanbul St. Joseph lisesinin ardından, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden lisans, aynı bölümde Şehir Planlama alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. 1980-1982 yılları arasında Louvain Üniversitesinde Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora çalışmaları yaptı. 1983 2005 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesinde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Kent ekolojisi, Metropoliten sanayi coğrafyası, İstanbul, Kent Planlama, Kent Sosyolojisi alanında yayımlanmış çalışmaları vardır. ODTÜ ‘de Prof. Dr. İlhan Tekeli yönetiminde hazırladığı “Yapısal Peyzaj Çözümlemelerine Giriş” başlıklı doktora çalışması, ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı tez ödülüne layık görüldü.
2005-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesinde Mimari Tasarım Yüksek Lisans programında öğretim üyesi olan Prof. Güvenç 2007-2010 yılları arasında Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. Profesör Güvenç, 2006-2014 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde “misafir öğretim üyesi ” olarak Göç Çalışmaları, Kent Sosyolojisi, Demografi ve Metodoloji dersleri verdi.
2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul projesi kapsamında Santralstanbul’da açılan İstanbul 1910-2010 kent sergisinin Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya alanı küratörlüğünü yapmıştır. 2000-2013 yılları arasında Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, 2009-2012 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanlı olarak görev yaptı.
2004-2014 yılları arasında İstanbul Kent Tarihi ve Türkiye’de İç göçler konulu kapsamlı TUBİTAK projelerinin yürütüp tamamlayan Prof. Güvenç 2014 yılında TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu (Kent ve Bölge sorunları ve Araştırmalarıyla ilgili) üyeliğine atandı. 2014 Eylül ayında Kadir Has Üniversitesine öğretim üyesi olarak atanan Prof. Güvenç bu üniversitede İstanbul çalışmaları Merkezi’ni yönetmektedir.

Prof.Dr. Erol Katırcıoğlu

19 Ocak 1951’de İstanbul’da doğdu. 1975’de İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nden mezun oldu. 1981’de “özel öğrenci” statüsüyle doktora çalışmaları için ABD’nin Wisconsin Üniversitesi’ne gitti. 1985’de yurda dönüp Marmara Üniversitesi’nden “Doktor” unvanı aldıktan sonra yeniden Wisconsin Üniversitesi’ne bu kez “ziyaretçi öğretim üyesi” olarak gitti. 1987’de yurda döndü ve Marmara Üniversitesi İngilizce Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyeliğine başladı. 1990’da “Doçent” oldu. 1991-1993 yılları arasında Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü’nün Ekonomi Danışmanlığı’nı yaptı ve aynı yıllarda “Rekabet Yasası’nın hazırlık komisyonunda “iktisatçı üye” olarak çalıştı. 1996’da Profesörlüğe” yükseltildi. 2001-2005 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne “Rektör Yardımcısı” olarak geçti. 2005’de aynı üniversitede “Ekonomi Bölüm Başkanlığı” yapan Katırcıoğlu 2008’de de “Mütevelli Heyeti Üyeliği”ne seçildi. 2012 yılında da Bilgi Üniversitesiyle yollarını ayıran Erol Katırcıoğlu 1996’dan bu yana Radikal, Taraf ve Star gibi çeşitli günlük gazetelerde yazılar yazdı. Şu anda Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Mehmet Alp Orçun

İstanbul’da 1948 yılında doğan Alp Orçun, orta eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde (1959-1966), lisans eğitimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü'nde (1966-1970) tamamlamıştır.
Barış Gazetesi ekonomi muhabirliği, Anka Ajansı İstanbul temsilciliği, M.Ü. Ekonomi Bölümü’nde asistanlık ve Dünya Gazetesi’nde genel yayın müdürlüğü yapmış bulunan Orçun, 1994 yılından başlayarak Eczacıbaşı Topluluğu’nda Kurumsal İletişim Yönetmenliği ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuştur; halen Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı olarak çalışmaktadır.

Necla Zarakol

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl TRT Haber Merkezi’nde çalıştı. TRT’den ayrıldıktan sonra bir süre dönemin en yüksek tirajlı yayın organlarından Güneş Gazetesi’nin Ankara ve İstanbul Büroları’nda kıdemli muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. Gazeteciliği bıraktıktan sonra bir holdingin halkla ilişkiler müdürlüğünü üstlendi. Beş yıl süren bu görevinden ayrılıp bir süre İstanbul Televizyonu’na dışarıdan danışman/yönetmen olarak hizmet verdi ve dönemin büyük reklam şirketlerinden birinde PR Direktörü olarak görev aldı. Bu görevi sırasında TÜSİAD için derneğin resmi yayın organı GÖRÜŞ’ü yayına hazırladı. Reklam şirketinden ayrılıp kısa bir süre TÜSİAD’da görev yaptıktan sonra 1993 yılında kendi şirketini kurdu ve Görüş Dergisi’ni de 2004 yılına kadar kendi şirketinde yayınladı.
İletişim sektöründe 45 yılı bulan deneyiminin içinde dönem dönem ilgilendiği siyasal iletişim alanında çalışmalar ve bazı üniversitelerde ders vermek gibi görevler de bulunuyor.
TESEV’de 3 dönem, Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nde 3 dönem, TÜHİD’de bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye’de yönetim kurulu üyeliği devam ediyor.