TESEV Yönetim Kurulu

Prof.Dr. Aydın Uğur / Yönetim Kurulu Başkanı

Saint-Joseph Lisesi’ni bitiren Aydın Uğur, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Ekonomi ve İstatistik Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladıktan (1976) sonra, bir süre Paris’te Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de lisansüstü çalışmalar yaptı. Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans derecesi (1983) ile doktora derecesini (1986) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde aldı. Ankara Üniversitesi’nin İletişim Fakültesi’nde (1981-1989), Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde (1989-1997) öğretim kadrosunda yer alan Aydın Uğur, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin kurulmasından itibaren bu üniversitede çeşitli idari görevlerde bulundu. 1997-2004 yılları arasında İletişim Fakültesi’nin Dekanı olan Aydın Uğur, Kültürel İncelemeler alanında Türkiye’deki ilk yüksek lisans programının kurucu direktörlüğünü yaptı. Aydın Uğur, 2004-2009 döneminde İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Rektörlük görevini üstlendi. Kültür/siyaset/İletişim alanlarının kavşağındaki sorunlara ilişkin yurt içinde ve dışında yayınlanmış çok sayıda makalenin yazarı olan Prof. Dr. Aydın Uğur, 2010’dan bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyeliğinin yanı sıra Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanlık görevini sürdürmektedir.

Necla Zarakol / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’ni bitirdikten sonra 10 yıl TRT Haber Merkezi’nde çalıştı. TRT’den ayrıldıktan sonra bir süre dönemin en yüksek tirajlı yayın organlarından Güneş Gazetesi’nin Ankara ve İstanbul Büroları’nda kıdemli muhabir ve yönetici olarak görev yaptı. Gazeteciliği bıraktıktan sonra bir holdingin halkla ilişkiler müdürlüğünü üstlendi. Beş yıl süren bu görevinden ayrılıp bir süre İstanbul Televizyonu’na dışarıdan danışman/yönetmen olarak hizmet verdi ve dönemin büyük reklam şirketlerinden birinde PR Direktörü olarak görev aldı. Bu görevi sırasında TÜSİAD için derneğin resmi yayın organı Görüş’ü yayına hazırladı. Reklam şirketinden ayrılıp kısa bir süre TÜSİAD’da görev yaptıktan sonra 1993 yılında kendi şirketini kurdu ve Görüş Dergisi’ni de 2004 yılına kadar kendi şirketinde yayınladı. İletişim sektöründe 45 yılı bulan deneyiminin içinde dönem dönem ilgilendiği siyasal iletişim alanında çalışmalar ve bazı üniversitelerde ders vermek gibi görevler de bulunuyor. TESEV’de 3 dönem, Özel Sektör Gönüllüler Derneği’nde 3 dönem, TÜHİD’de bir dönem yönetim kurulu üyeliği yaptı. Uluslararası Şeffaflık Derneği Türkiye’de yönetim kurulu üyeliği devam ediyor.

Prof.Dr. Murat Güvenç / Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

İstanbul St. Joseph lisesinin ardından, ODTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden lisans, aynı bölümde Şehir Planlama alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. 1980-1982 yılları arasında Louvain Üniversitesi'nde Şehir ve Bölge Planlama alanında doktora çalışmaları yaptı. 1983-2005 yılları arasında ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak çalıştı. Kent ekolojisi, metropoliten sanayi coğrafyası, İstanbul, kent planlama, kent sosyolojisi alanında çalışmalarını yayınladı. ODTÜ’de Prof. Dr. İlhan Tekeli yönetiminde “Yapısal Peyzaj Çözümlemelerine Giriş” doktora çalışması, ODTÜ Mustafa Parlar Vakfı tez ödülüne layık görüldü. 2005-2010 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Mimari Tasarım Yüksek Lisans programında öğretim üyesi olan Prof. Güvenç 2007-2010'da İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı. 2006-2014 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde Göç Çalışmaları, Kent Sosyolojisi, Demografi ve Metodoloji dersleri verdi. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul projesi kapsamında Santral İstanbul’da açılan İstanbul 1910-2010 kent sergisinin Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya alanı küratörlüğünü yaptı. 2000-2013'te Tarih Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, 2009-2012'de de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 2004-2014'te İstanbul Kent Tarihi ve Türkiye’de İç Göçler konulu TUBİTAK projelerinin yürüttü. 2014'te TÜBİTAK SOBAG Danışma Kurulu üyeliğine atandı. 2014'den itibaren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi’ni yönetmektedir.

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu

Halen Koç Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Doktora derecesini State University of New York-Binghamton’da Mayıs 1994’te savunmuştur. Daha önce Boğaziçi Üniversitesi (1994-2002) ve Sabancı Üniversitesi’nde (2002-2010) öğretim üyesi olarak çalışmıştır. 2008-2009 akademik yılında Hollanda Beşeri ve Sosyal Bilimler Yüksek Araştırmalar Enstitüsü’nde (NIAS) akademi üyesi (fellow) olarak araştırmalar yapmıştır. 2013 yılında Bilim Akademisi’ne (https://bilimakademisi.org/) seçilmiştir. Araştırma alanları davranışsal siyaset bilimi soruları üzerine yoğunlaşmış ve oy verme davranışı, kamuoyu tercihleri ve siyasi partiler üzerine değişik sorulara cevap aramıştır. Yüksek öğrenim öğrencilerinin tercihleri, dindarlık, İslam ve siyasal davranış ilişkisi, Müslüman toplumlarda hayır severlik, yolsuzluk, enformalite, AB üyeliği hakkında görüşler ve oy verme davranışı üzerine değişik araştırma ekipleriyle birlikte çalışmıştır. Ersin Kalaycıoğlu ile birlikte yazdıkları kitapları Palgrave tarafından 2009 içinde yayınlanmıştır: The Rising Tide of Conservatism in Turkey. S. Erdem Aytaç ile birlikte kaleme aldıkları raporları da Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) tarafından 2016’da yayınlanmıştır.

Devrim Çubukçu

Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu. George Mason Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde seçim sistemleri, toplumsal baskı grupları ve anayasa ekonomisi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. Eczacıbaşı Topluluğu’na 2015 yılında katılan Devrim Çubukçu, Kurumsal İletişim Grup Başkanlığı ve CEO danışmanlığı görevlerinin ardından bugün Kamu ve Kurumsal İlişkilerden sorumlu Yönetim Kurulu Başkanı Danışmanı olarak görev yapıyor. Çubukçu ayrıca, Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı, Eczacıbaşı Spor Kulübü ve Kanyon Anonim Şirketi yönetim kurulları üyesidir. Kurumsal İlişkiler Enstitüsü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu’nda (DEİK) Almanya, İngiltere ve Fransa iş konseyleri yürütme kurulu ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olan Devrim Çubukçu iletişim alanında yurtiçi ve yurt dışında 25 yıllık bir deneyime sahip.

Dr. Gökhan Gündoğdu

Gündoğdu Holding ve Gündoğdu Vakfı'nın kurucusu ve başkanıdır. Erken çocukluk dönemi eğitimine odaklanan Uluslararası Çocuk Üniversitesi projesiyle, 2012 yılında International Academic Center of San Remo’dan Global Education ödülünü aldı. Lisans eğitimini Hartwick College’da Ekonomi ve İşletme üzerine tamamladı. Daha sonra MBA ve işletme doktorası derecelerini Çukurova Üniversitesi’nde tamamladı. Atlantik Konseyi’nin, Young Turkey/ Young America Exceptional Leader Programı’nı tamamladı ve Konsey’in Millenium Leadership Programı’nda yönetim kurulu üyesidir. TESOL, TESEV, İKSV, Rotary International, Friends of High Line, Ordre Mondial des Gourmets Degustateurs, İstanbul Modern, La Chaine des Rotisseurs gibi çeşitli sosyal ve mesleki kurumlarda görev yapmaktadır.

Mehmet Alp Orçun

Orta eğitimini İstanbul Erkek Lisesi’nde (1959-1966), lisans eğitimini A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat-Maliye Bölümü'nde (1966-1970) tamamlamıştır. Barış Gazetesi ekonomi muhabirliği, Anka Ajansı İstanbul temsilciliği, M.Ü. Ekonomi Bölümü’nde asistanlık ve Dünya Gazetesi’nde Genel Yayın Müdürlüğü yapmış bulunan Orçun, 1994 yılından başlayarak Eczacıbaşı Topluluğu’nda Kurumsal İletişim Yönetmenliği ve Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı Genel Sekreterliği görevlerinde bulunmuş; Yönetim Kurulu Başkan Danışmanlığı’ndan emekliye ayrılmıştır.

Seha İşmen Özgür

Lise eğitimini Robert Kolej'de, lisans eğitimini Ekonomi ve Kompütasyonel Matematik dallarında Princeton Üniversitesi'nde tamamladı. 1997 – 2015 yılları arasında Oliver Wyman’ın finansal hizmetler grubunda yönetim danışmanı olarak çalıştı. New York ve Londra bazlı olarak ABD ve Avrupa'nın banka ve sigorta şirketleriyle çalıştıktan sonra, şirketin finans sektörüne hizmet veren Istanbul ofisinin yönetici ortağı olarak görev yaptı. Hali hazırda Özyeğin Üniversitesi'nde Strateji ve Kurumsal Gelişim Ofisi'nin direktörlüğünü yapmakta ve finansal teknoloji girişimleri olan Tapu.com, Hesapkurdu ve Tekkredi'nin Danışma Kurullarında görev almaktadır. İngilizce, Fransızca ve Almanca konuşmaktadır.

Sedat Şükrü Ünlütürk

1956 yılında Isparta Eğridir’de doğmuştur. Orta öğretimini parasız yatılı olarak İzmir Buca Lisesi’nde tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Maden Mühendisliği bölümünden 1979 yılında mezun olmuştur. Çalışma hayatına ilk olarak Çalışma Bakanlığı bünyesinde İş Müfettişi olarak başlamış bu görevini 1982’ye kadar sürdürmüş ardından madencilik, tekstil-konfeksiyon alanlarında çeşitli özel sektör kuruluşlarında çalışmıştır. 1987’de eşi Günseli Ünlütürk ve kardeşi Sabri Ünlütürk ile Sun Tekstil A.Ş.’yi kurmuştur. Halen Sun grup şirketlerinden Ekoten A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak görevine devam etmektedir.1995-1998 arasında Ege İhracatçılar Birliği (EİB) Hazır Giyim Ve Konfeksiyon Ihracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Ege İhracatçılar Birliği Başkanlar Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur. Tekstil Araştırma ve Geliştirme Vakfı (TARGEV), Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Tarihi Kemeraltı İnşaat Yatırım Tic. A.Ş. (TARKEM) ‘nin kurduğu Kentimiz Derneği, Mahalle Afet Gönülleri Vakfı (MAG), Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) vakıf ve derneklerinin kurucu üyeliklerini yapmış halen çalışmalarına devam etmektedir. “Daha İyi Yargı “ve Greenpeace Derneği üyesidir. Ünlütürk, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED), DEİK Diş Ekonomik İlişkiler Kurulu gibi iş dünyası örgütlerinde Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı olarak görev yapmış, halen Türkonfed Danışma Kurulu üyesidir.