Yerel Yönetişimde Kadının Güçlenmesi

 

Bu projede ortağımız 

Sweden Logo

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile yürütülen bu proje kadınları yerel yönetimlerde ve yerel sivil toplumda güçlendirmeyi hedefler. İlk aşamada, yerel kadın liderlerin kadınlara yönelik belediye hizmetlerin niceliği ve niteliğine etkisi incelenecektir. İkinci aşamada kadın liderler arasında kadınların genel olarak ekonomik ve kamusal hayata katılımlarını kolaylaştıran belediye sosyal hizmetlerine dikkat çekilerek kadınların güçlendirilmesi için bilinçlendirme çalışmaları yapılacaktır.

Bu proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 2015’de ilan ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 5 numaralı “Toplumsal cinsiyet eşitliği ve tüm kadınların ve kız çocukların güçlenmesi” hedefi çerçevesinde tasarlandı. Proje, daha somut olarak, 5.5  “Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir biçimde katılımlarının ve kadınlara karar verme mekanizmalarında, her düzeyde lider olabilmeleri için eşit fırsatlar tanınmasının güvence altına alınması”  alt hedefine odaklanıyor.

 

Projenin raporu “Belediyelerde Kadın, Kadınlar İçin Belediye” 

Isvec.belediye.rapor.eng (1)

 

 

 

İyi Yönetişim ana sayfa