Yerel Yönetişimde Kadının Güçlenmesi

 

Bu projede ortağımız 

Sweden Logo

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile yürütülen bu proje kadınları yerel yönetimlerde ve yerel sivil toplumda güçlendirmeyi hedefler. İlk aşamada, yerel kadın liderlerin kadınlara yönelik belediye hizmetlerin niceliği ve niteliğine etkisi incelenecek. İkinci aşamada kadın liderler arasında kadınların genel olarak ekonomik ve kamusal hayata katılımlarını kolaylaştıran belediye sosyal hizmetlerine dikkat çekilerek kadınların güçlendirilmesi için bilinçlendirme çalışmaları yapılacak.

Bu proje Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın 2015’de ilan ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin 5 numaralı “Toplum cinsiyet eşitliği ve tüm kadınların ve kızların güçlendirilmesi” hedefi çerçevesinde tasarlandı. Proje, daha somut olarak, 5.5  “Kadınların tam ve etkin katılımlarını ve siyasal, ekonomik ve kamusal hayattaki tüm karar alma seviyelerinde liderlik olanakları sağlamak”  alt hedefine odaklanıyor.

10 büyükşehir belediyesini kapsayan projenin açık toplantıları için TESEV takvimini takip ediniz

 

İyi Yönetişim ana sayfa