Yenilikler

TESEV’de Araştırmanın Örgütlenişinde Değişiklikler

Yeni dönemde TESEV, kurum içi araştırmacıların yanı sıra kurum dışı bilim insanı zenginliğinden yararlanarak araştırma konu çeşitliliğini artırmayı hedeflemektedir. TESEV’in proje yönetimi konusundaki deneyimi dışarda var olan akademik birikimin TESEV’e çekilmesine olanak sağlayacaktır. TESEV bilim insanlarına fikirlerini projelendirme ve yönetme konusunda destek olacak, böylece akademi ve sivil toplumu bir araya getiren değerli bir araştırma ağı kurulmuş olacaktır. Bu amaçla bir “uzman çalıştayı” düzenlenmiş, konularında uzman bir grup akademisyen ve sivil toplum temsilcisine bu model tanıtılmıştır. Dışardan araştırmaları yazacak ve yönetecek olan genç bilim insanları yeni dönemde TESEV araştırmacı ağını oluşturacaktır.

Bu modelin eski işleyişten iki önemli farkı olacak. Öncelikle, dışarıdaki uzmanlar yalnızca rapor yazımında değil projenin her aşamasında yer alacaklar, böylece kurum içi uzmanlığı çeşitlendirmeye yardımcı olacaklardır. İkinci olarak bu ağın ana görevlerinden biri TESEV’de sonuçlanan proje bulgularının değerlendirilmesi sürecine katkı sağlamaktır. Sahası biten her projenin ardından TESEV’in çevresindeki bu ağın içinden rapor konusuyla ilgili bir komite oluşturularak proje bulgularının bu komitede tartışılması ve ortaya çıkacak raporun bu komitenin görüşleri alınarak oluşturulması sağlanacaktır. Rapor kalitesini önemli oranda artıracak bu çalışma, aynı zamanda raporların iletişim biçim ve kanallarını belirleme konusunda da fikir alışverişine zemin hazırlayacaktır.


Araştırma Sonuçlarının Paylaşımında Yenilikler

TESEV yeni dönemde araştırma sonuçlarının farklı paydaşlara çeşitli mecralar kullanılarak aktarılması konusunda yeni bir iletişim programı tasarlamaktadır. Teknolojik yenilikler bireyleri ve kurumları yepyeni iletişim kanalları ile buluştururken, aynı zamanda ortaya çıkacak bulguların biçimlerini de dönüştürmektedir. Yeni dönemde alışıldık, kapsamlı ve derinlikli rapor çıktılarının yanı sıra proje bulguları görselliği öne çıkaran infografik, interaktif haritalar ve animasyonlar gibi farklı araçlar kullanarak paydaşlarla buluşturulacaktır. TESEV ekibine konusunda uzman bir Araştırma İletişimi Direktörü katılmıştır. Bu direktör Yönetim Kurulu, araştırmacı kadrosu ve TESEV araştırmacı ağıyla birlikte çalışarak her projenin amaç ve çıktılarına göre tasarlanacak “iletişim biçim ve kanalları”nı tespit edecektir. Doğru seçilmiş iletişim stratejileri bulguları gazete ve televizyon gibi konvansiyonel medya organlarıyla paydaşlara aktarıldığında etkisi kısa ömürlü olan mesajların daha uzun ömürlü ve hedefe yönelik paylaşım imkanı sağlayacak; böylece projelerin yaygın etkileri önemli ölçüde artacaktır.