Yolsuzlukla Mücadele Değerlendirmesi: Türkiye Yönetici Özeti

SELDI ile yapılmış olan işbirliği sonucunda hazırlanan bu rapor, hem metodolojik olarak hem de süreci ele alışı açısından yenilikçi bir özellik taşımaktadır. Bu rapor, SELDI tarafından 2000li yılların başlarında geliştirilmiş, Güneydoğu Avrupa’nın sosyal ile kurumsal özelliklerini göz önüne alarak tasarlanmış ve hem yolsuzluk hem de yolsuzluk ile mücadeleyi değerlendirme özelliği olan bir sistemin uygulanması sonucunda hazırlanmıştır. Bu yönetici özeti Türkiye’nin verileri sunar ve bu veriler ışığında yolsuzlukla mücadele alanında ilerleyebilmek için bir takım önerilerde bulunur.

Raporu indirmek için tıklayınız...