Yolsuzluk Raporları 2016 Türkiye Enerji Sektörüne İlişkin Bir Değerlendirme

SELDI’nin ilk aşamasında edindiği bilgiler, enerjinin dokuz SELDI ortak ülkesinin tamamında yolsuzluklara karşı en hassas sektörlerden biri olduğunu öne sürmektedir2. Türkiye, enerji sektörü ve kamu iktisadi teşebbüsü (KİT) boyutları, dinamikleri ve son müzakereler bakımından SELDI ülkelerinin geri kalanından farklılık göstermektedir.

Raporu indirmek için tıklayınız...