Türkiye'ye İçeriden Bakış: Yükselen İslami Orta Sınıf

TESEV Danışmanı Etyen Mahçupyan tarafından Şubat 2014’te kaleme alınan rapor, Türkiye’deki sosyo-ekonomik değişimin, toplumun farklı siyasi ve sosyal tercihlerine nasıl yansıdığını ele almaktadır.

Rapor, Türkiye’nin orta sınıf kesiminin yükselen refah seviyesinin yarattığı dinamiklerin yanı sıra, Türkiye toplumundaki ‘dindarlık’ kavramını çözümlemeyi amaçlar. Çeşitli toplumsal kamuoyu anketleri ve odak grup çalışmalarından elde edilen bulgular, 1) Siyasi Kurum ve Haklar, 2) Aile, Kadın, Cinsellik, 3) Grup Aidiyeti, Bireysellik, Hoşgörü, 4) Pazar Ekonomisi, Sınıf Farklılıkları ve Batı Dünyası Hakkında Görüşler başlıkları altında değerlendirilmiştir.

Çalışma Dünya Bankası Türkiye temsilciliğinin talebi ve desteği ile yapılmıştır.

Raporu indirmek için tıklayınız...