Türkiye’de Ordu, Polis ve İstihbarat Teşkilatları: Yakın Dönem Gelişmeler ve Reform İhtiyaçları

“Türkiye’de Ordu, Polis ve İstihbarat Teşkilatları: Yakın Dönem Gelişmeler ve Reform İhtiyaçları”; Türkiye’de ordu, polis teşkilatı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile diğer istihbarat teşkilatları çerçevesinde, sivilleşme, hesap verebilirlik mekanizmaları ve sivil demokratik denetim açılarından var olan sorunları saptamayı amaçlamıştır. Bu saptamalardan hareketle, hem bu sorunların giderilmesine yönelik olarak hem de sıklıkla gerçekleşen insan hakları ihlallerinin etkin bir şekilde önüne geçebilmek için gerekli olan yasal, kurumsal ve stratejilere dair değişikliklerin ortaya konması hedeflenmiştir.

Raporu indirmek için tıklayınız...