“Sanık Öğüten Çarklar": İnsan Hakları Açısından Türkiye'de Ceza Adalet Sistemi

Osman Doğru tarafından hazırlanan bu rapor, Türkiye’de ceza adalet sistemine suçlanan taraf yani sanılk açısından bakarak, adalet sisteminin sanık hakları açısından sorunlu boyutlarını, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hukukundaki durum ile karşılaştırıyor

Bu kapsamda raporda suçlamalar olmaksızın yapılan tutuklamalar, yargılama öncesi uzun süren tutuklamalar, sanıkların hukuki danışmanlığa erişiminin engellenmesi ve iddianamelerin yasa dışı yollardan elde edilen kanıtlara dayalı olarak hazırlanması gibi konular inceleniyor. Raporda ayrıca, Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanmış ola Yargı Reformu Stratejisi’nin bu konuları ele alış biçimi eleştirel bir bakışla inceleniyor ve siyasa önerilerinde bulunuluyor.

Raporu indirmek için tıklayınız...