Quo Vadis Cyprus? (Kıbrıs Nereye?)

Bu çalışma 24 Nisan 2004’den sonra unutulan Kıbrıs sorununu BM, AB ve ABD’ye hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmayı kaleme alanlar sorunun unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğine inanmaktadır. Çalışmanın temelinde unutulmanın Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye’nin çıkarlarına aykırı olacağı, Türkiye’nin AB üyeliğine engel teşkil edeceği, özellikle mülkiyetten doğan sorunların Türk tarafına ek külfetler getireceği, hatta adadaki iki kesimliliği tehlikeye sokacağı endişesi yatmaktadır.

Çalışmanın hedefi Annan Planı temelinde yeni bir görüşme sürecinin başlamasına katkıda bulunmaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi için konuyu yakından takip etmeyen okuyuculara Kıbrıs sorununun kapsamlı ve elden geldiğince tarafsız bir tarihçesi çıkartılmış, Annan Planının analizi yapılmıştır. Son bölüm büyük ölçüde bugünkü durumun tespitine ve barış sürecinin yeniden başlaması için yapılması gerekenlere ayrılmıştır.

Raporu indirmek için tıklayınız...