Heybeliada Ruhban Okulu'nun Geleceği Üzerine Tartışma ve Öneriler II.Basım

Raporun yazarları Elçin Macar ve Mehmet Ali Gökaçtı , Demokratik ülkelerde bir sorun olarak algılanmaması gereken bu konuya, daha ilkesel düzeyde yaklaşıp; azınlık hakları, insan hakları, özgürlükler ve demokrasi gibi kavramlardan yola çıkarak, hem Türkiye’nin kurucu antlaşması olan Lozan hem de daha sonra imzalanan çok taraflı sözleşmeler gereği, gayrimüslimlerin zaten ruhban yetiştirme hakları olduğunu vurgulamaktalar. Bu çalışmada çözüme yönelik düşünceleri ele alarak önerilerde bulunmayı hedeflemişlerdir.

Raporu indirmek için tıklayınız...