Cypriot Perceptions of Turkey

Bu rapor TESEV Dış Politika Programı’nın Kıbrıs’ta Türkiye algısını anlamaya yönelik çalışmasının detaylı sonuçlarını içermektedir. Rebecca Bryant ve Christalla Yakinthou tarafından yürütülen bu çalışma, Kıbrıslı Türk ve Rumların Türkiye ile olan ilişkilerini nasıl değerlendirdikleri üzerinde durmaktadır. Araştırma ada genelinde çeşitli kanaat önderleriyle yapılan elli derinlemesine mülakat aracılığıyla Kıbrıslıların Türkiye ile ilgili görüş ve beklentilerini ortaya koymaktadır.

Çalışma çarpıcı sonuçlar barındırmaktadır. Kıbrıslı Türkler Türkiye’den egemenlik konusunda eşitlik beklentisi içerisindeyken, Kıbrıslı Rumlar’ın öncelikle Türkiye ve Yunanistan hükümetlerinin ekonomik durumuyla ve bu durumun adaya yansıma biçimiyle ilgilendikleri görülmüştür. Her iki tarafın da dile getirdiği konuların başındaysa, Türk askerinin adadaki varlığı ve Türkiye’nin meseleye kalıcı çözümler bulabilmek adına daha yapıcı ve somut adımlar atması gerekliliği olmuştur.

Raporu indirmek için tıklayınız...