Avrupa Polis Etiği Kuralları ve Türkiye'de Güvenlik Sektöründe Mesleki Sosyalleşme

Türkiye’de polisin alt-kültürü, siyasetteki rolü, polis ile ordu arasında olduğu iddia edilen kurumsal çatışma, polisin şeffaflığı ve hesap verebilirliği ile sivil ve demokratik denetimi, polisin işlediği hak ihlalleri son yıllarda tartışılmasına karşın, bu konularda araştırma ve bilgi üretimi oldukça sınırlıdır. Öte yandan polis, AB sürecinde yapılan düzenlemelerle büyük bir kurumsal dönüşüm geçirmektedir. TESEV Demokratikleşme Programı, bu konularda bilgi üretmek ve somut reform önerileri geliştirmek amacıyla, Kasım 2011’de bir araştırma projesi başlatmıştır.

Raporu indirmek için tıklayınız...