TESEV Çalışanları

Dr. Özge Aktaş Mazman / Genel Direktör / ozge.aktas@tesev.org.tr

Dr.Özge Aktaş Mazman, Robert Kolej’in ardından, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2003 yılında University of Essex’ten yüksek lisans, 2010 yılında University of Sussex Sosyoloji Bölümü ve Göç Araştırmaları Merkezi’ne bağlı yürüttüğü Türkiye’de iç göç konulu teziyle doktora derecesini almıştır. Doktorasını yaptığı dönemde University of Sussex’te bulunan Bilim Politikalari Araştırma Merkezi’nde kalkınma odaklı araştırma projelerinde çalışmıştır. Daha sonra İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları Merkezi’nin kurucu ekibinde yer almış; merkezde göç, şehir, kamusal alan, demografi ve aile konulu birçok araştırma projesinde yürütücülük yapmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aktaş'ın araştırma alanları göç, şehir sosyolojisi, demografi, sosyal ağlar ve aile çalışmalarını kapsamaktadır. Nisan 2015 itibariyle TESEV’in genel direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

Dr. Itır Akdoğan / Araştırma Direktörü / itir.akdogan@tesev.org.tr

Notre Dame De Sion’dan sonra Galatasaray Üniversitesi’nde iletişim lisansı, Université Libre de Bruxelles'de (ULB) uluslararası politika yüksek lisansı ve Helsinki Üniversitesi’nde sosyal bilimler doktorası yaptı. Finlandiya Adalet Bakanlığı ile Kuzey Avrupa, Almanya Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ ile Afrika’daki projelerle uluslararası e-demokrasi danışmanıdır. 2013-2015 arası Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nde UNDP Türkiye program yöneticisi olarak çalıştı. Istanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Itır Akdoğan, TESEV’e Ağustos 2015’de katıldı.

Bircan Polat / Mali ve İdari İşler Koordinatörü / bircan.polat@tesev.org.tr

2009 yılında Kocaeli Üniversitesi İşletme bölümünden mezun oldu. 2010-2017 yılları arasında Taxand/Erdikler Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’de sırasıyla vergi denetçisi ve vergi müdürü olarak üretim, hizmet, finans ve ticaret firmalarının bağımsız denetimleri ile vergi denetimlerini gerçekleştirdi ve vergi mevzuatı danışmanlığı yaptı. İstanbul SMMM Odası’na bağlı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olup, 2013 yılında Sermaye Piyasası Kurulu ve 2017 yılında Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu nezdinde bağımsız denetçi lisanslarını kazandı. 2018 Ocak itibariyle TESEV’e Mali ve İdari İdari İşler Koordinatörü olarak katıldı.

Fikret Toksöz / İyi Yönetişim Danışmanı

Fikret Toksöz, lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı. Daha sonra TODAİE’de kamu yönetimi uzmanlığı programını bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini Manchester Üniversitesi’nde yerel yönetim üzerine yaptığı çalışmalarla tamamladı. 1978-1980 yılları arasında Yerel Yönetim Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevi sırasında OECD'de Urban Management Unit komitesinde Türkiye'yi temsil etti. Daha sonra kamu hizmetinden ayrılarak sivil sektörde çaılşmaya başladı. Sırasıyla Uluslararası Belediyeler Birliği’nde başdanışmanlık, Marmara Belediyeler Birliği’nde genel sekreterlik yaptı. 2002'den bu yana da TESEV’de İyi Yönetişim programında çalışmaktadır. İyi Yönetişim ve yerel yönetimler üzerine araştırmaları, makaleleri ve kitapları bulunmakktadır.

Dr. Bürge Elvan Erginli / Proje Koordinatörü / elvan.erginli@tesev.org.tr

Bürge Elvan Erginli 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu; 2010 yılında aynı üniversitenin Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul projesi kapsamında Santralstanbul’da açılan İstanbul 1910-2010 kent sergisinde Prof. Murat Güvenç’in küratörlüğünü yaptığı Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya alanında çalıştı. 2012-2015 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları Merkezi’nde Türkiye iç göçleri, seçim coğrafyası, Türkiye aile yapısı konulu çeşitli araştırmalarda görev aldı. İTÜ Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’nda göçmenlerin yerel ve yerelden bağımsız sosyal ağları üzerine yaptığı araştırmasını 2017 yılında tamamladı. TESEV’e Haziran 2015'de katıldı.

Akif Burak Atlar / Proje Yürütücüsü / akifburak.atlar@tesev.org.tr

Akif Burak Atlar, 2009 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümünden mezun oldu. 2017 yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde Kentsel Planlama Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi illerinin Çevre Düzeni Planı çalışmalarında yer aldı. Ekim 2018’de TESEV’e proje yürütücüsü olarak katıldı. TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nde 2010 yılında üstlendiği Yönetim Kurulu Sekreterliği görevini sürdürmektedir.

Kaan Çintan / Proje Asistanı / kaan.cintan@tesev.org.tr

Lise öğrenimini Notre Dame de Sion’da tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler Bölümü’nü 2017’de tamamladı. Lisans eğitimini tamamladıktan sonra bir sivil toplum kuruluşunda gençlik koordinatörü olarak gönüllülük esasıyla çalıştı. TESEV’de ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nde (UNCHR) kısa dönem staj yaptı. Ekim 2018’de Proje Asistanı olarak TESEV’e katıldı.

Begüm İçelliler / Proje Asistanı / begum.icelliler@tesev.org.tr

Begüm lisans eğitimini King’s College London’ın Savaş Çalışmaları bölümünde Britanya ve Türkiye parlamentolarında Suriyeli göçmenlerle ilgili söylemleri karşılaştırdığı teziyle tamamladı. Ardından 2017’de London School of Economics’de Siyaset Teorisi yüksek lisansını siyasal katılım ve işyeri demokrasisi üzerine yazdığı teziyle bitirdi. Disability Rights UK ve UCL Constitution Unit kuruluşlarında gönüllü araştırmacı olarak çalıştıktan sonra Mart 2018’de Proje Asistanı olarak TESEV’e katıldı.

Aylin Uzun / İdari İşler Sorumlusu / aylin.uzun@tesev.org.tr

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce İşletme ön lisans programından mezun olduktan sonra lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Ön Lisans eğitimi esnasında Aşanteks Tekstil A.Ş. firmasının muhasebe bölümünde 3 ay süre ile staj yaptı. Ardından Mavi Consultants firmasında 4 yıl süre ile Yönetici Asistanı olarak çalıştı. Temmuz 2015 itibariyle TESEV’e katıldı.