TESEV Çalışanları

Dr. Özge Aktaş Mazman / Genel Direktör / ozge.aktas@tesev.org.tr

Dr.Özge Aktaş Mazman, Robert Kolej’in ardından, 2001 yılında Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nden mezun olmuştur. 2003 yılında University of Essex’ten yüksek lisans, 2010 yılında University of Sussex Sosyoloji Bölümü ve Göç Araştırmaları Merkezi’ne bağlı yürüttüğü Türkiye’de iç göç konulu teziyle doktora derecesini almıştır. Doktorasını yaptığı dönemde University of Sussex’te bulunan Bilim Politikalari Araştırma Merkezi’nde kalkınma odaklı araştırma projelerinde çalışmıştır. Daha sonra İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları Merkezi’nin kurucu ekibinde yer almış; merkezde göç, şehir, kamusal alan, demografi ve aile konulu birçok araştırma projesinde yürütücülük yapmıştır. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Aktaş'ın araştırma alanları göç, şehir sosyolojisi, demografi, sosyal ağlar ve aile çalışmalarını kapsamaktadır. Nisan 2015 itibariyle TESEV’in genel direktörlüğü görevini üstlenmiştir.

Dr. Itır Akdoğan / Araştırma Direktörü / itir.akdogan@tesev.org.tr

Notre Dame De Sion’dan sonra Galatasaray Üniversitesi’nde iletişim lisansı, Université Libre de Bruxelles'de (ULB) uluslararası politika yüksek lisansı ve Helsinki Üniversitesi’nde sosyal bilimler doktorası yaptı. Finlandiya Adalet Bakanlığı ile Kuzey Avrupa, Almanya Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ ile Afrika’daki projelerle uluslararası e-demokrasi danışmanıdır. 2013-2015 arası UNDP Türkiye’nin Habitat Kalkınma ve Yönetişim Derneği’nde program yoneticisi olarak çalıştı. Istanbul Bilgi Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Itır Akdoğan, TESEV’e Ağustos 2015’de katıldı.

Gülay Atar Gedik / Mali ve İdari İşler Direktörü / gulay.atar@tesev.org.tr

Gülay Atar Gedik lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden, yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim yüksek lisans programından aldı. 1999-2004 yılları arasında Güneş Sigorta A.Ş. Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nde ve 2004-2005 yılları arasında HSBC Bank A.Ş. Genel Müdürlüğü'nde Mali İşler Uzmanı olarak çalışmıştır. TESEV’e Ağustos 2005’de Proje Finans Uzmanı olarak katılmış, Mali İşler Sorumlusu ve Mali ve İdari İşler Müdürü olarak farklı görevlerde bulunduktan sonra 2010 yılından itibaren Mali ve İdari İşler Direktörü olarak görev yapmaktadır.

Fikret Toksöz / İyi Yönetişim Danışmanı

Fikret Toksöz, lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden aldı. Daha sonra TODAİE’de kamu yönetimi uzmanlığı programını bitirdi. Yüksek Lisans eğitimini Manchester Üniversitesi’nde yerel yönetim üzerine yaptığı çalışmalarla tamamladı. 1978-1980 yılları arasında Yerel Yönetim Bakanlığı’nda müsteşar yardımcılığı görevinde bulundu. Bu görevi sırasında OECD'de Urban Management Unit komitesinde Türkiye'yi temsil etti. Daha sonra kamu hizmetinden ayrılarak sivil sektörde çaılşmaya başladı. Sırasıyla Uluslararası Belediyeler Birliği’nde başdanışmanlık, Marmara Belediyeler Birliği’nde genel sekreterlik yaptı. 2002'den bu yana da TESEV’de İyi Yönetişim programında çalışmaktadır. İyi Yönetişim ve yerel yönetimler üzerine araştırmaları, makaleleri ve kitapları bulunmakktadır.

Bürge Elvan Erginli / Proje Yürütücüsü / elvan.erginli@tesev.org.tr

Bürge Elvan Erginli 2007 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun oldu; 2010 yılında aynı üniversitenin Bölge Planlama Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. 2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul projesi kapsamında Santralstanbul’da açılan İstanbul 1910-2010 kent sergisinde Prof. Murat Güvenç’in küratörlüğünü yaptığı Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya alanında çalıştı. 2012-2015 yılları arasında İstanbul Şehir Üniversitesi, Şehir Araştırmaları Merkezi’nde Türkiye iç göçleri, seçim coğrafyası, Türkiye aile yapısı konulu çeşitli araştırmalarda görev almıştır. 2010 yılında İTÜ’de başladığı Şehir ve Bölge Planlama Doktora Programı’na, Göçmenlerin yerel ve yerelden bağımsız sosyal ağları üzerine tez çalışması ile devam ediyor. TESEV’e 2015 Haziran ayında katıldı.

Aslı Atay / Proje Yürütücüsü / asli.atay@tesev.org.tr

Aslı Atay, İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi’nin ardından, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun oldu. Cambridge Üniversitesi Politik ve Ekonomik Sosyoloji bölümünde toplumsal hafıza ve milliyetçilik konuları üzerine çalışarak yüksek lisansını tamamladı. 6 ay boyunca Mercy Corps insanı yardım kuruluşunun Gaziantep merkezinde Ülke Direktörü’nün asistanı olarak çalıştı. 2017 Nisan ayı itibariyle Proje Yürütücüsü olarak TESEV’e katıldı.

Aylin Uzun / İdari Asistan / aylin.uzun@tesev.org.tr

Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce İşletme ön lisans programından mezun olduktan sonra lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Ön Lisans eğitimi esnasında Aşanteks Tekstil A.Ş. firmasının muhasebe bölümünde 3 ay süre ile staj yaptı. Ardından Mavi Consultants firmasında 4 yıl süre ile Yönetici Asistanı olarak çalıştı. Temmuz 2015 itibariyle TESEV’e katıldı.

Emre Şenay / Ofis Amiri / emre.senay@tesev.org.tr

Plato MYÖ Radyo ve Televizyon Programcılığı ön lisans programından mezun olduktan sonra lisans eğitimine Anadolu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde devam etmektedir. Ön Lisans eğitimine başlamadan önce Namzet Emlak firmasında Gayrimenkul Danışmanlığı ve Cafe Konyalı işletmesinde işletmecilik yaptı. Ön lisans eğitiminden sonra Fs yapımda kameraman asistanlığı yaptı. Ekim 2016 itibariyle TESEV’e katıldı.