Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek

Bu projede ortağımız

 Screen Shot 2016-06-21 at 17.56.24

 

TESEV, Friedrich Naumann Vakfı ortaklığıyla, Mart 2016’da Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek projesini başlattı. Bu proje, sürdürülebilir kentin üç kilit alanı olan yönetişim, teknoloji ve yurttaş topluluklarını bir araya getiren e-katılım kavramına odaklanıyor.

Seçilen 3 kentte uzmanlar sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kent ve e-katılım konularında yerel yönetimleri, sivil toplumu ve örgütsüz yurttaşları biraraya getiren çalıştaylarda buluşuyor.  Bu çalıştaylar interaktif ve her katılımcının deneyimini değerlendiren yenilikçi bir öğrenme formatı ile gerçekleşiyor. Çalıştaylar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Küresel Hedefler) ile çerçeveleniyor. Kavramsal bölümün ardından katılımcılar yerel sorunlarına çözüm olacak  e-katılım uygulamalarını ortaklaşa çalışma ile planlıyorlar.

Çalıştay serisinin ardından uzmanlar oluşturulacak çözümleri Türkiye’de sürdürülebilir kent çerçevesinde değerlendirip “Türkiye’de Sürdürülebilir Kent için e-Katılım ” raporu hazırlayacaktır. Bu rapor projenin sonunda ilgili uzmanlar ve projeye dahil olmuş tüm paydaşların da yer alacağı bir toplantıda sunulacak ve tartışılacaktır.

Böylelikle bu proje ile yerel yönetimler sadece kavramsal değil uygulamalı olarak da e-katılım örneği üzerinden sürdürülebilir kent olma yolunda çok değerli bir deneyim edineceklerdir. Bu deneyim üzerinden daha geniş ölçüde sürdürülebilir kent kavramının Türkiye’de yaygınlaşmasında lider olacaklardır.

Çalıştaylar: Sürdürülebilir Kent İçin e-Katılım

 Seferihisar

İlk çalıştay 7-8 Nisan 2016’da Seferihisar’da, Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Seferihisarlılara göre kentleri için en önemli 3 küresel hedef

Screen Shot 2016-01-06 at 10.51.13 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07 Screen Shot 2016-05-25 at 11.02.41

Çalıştaydan görüntüler 

 

Terme

İkinci çalıştay 2-3 Haziran 2016’da Terme’de, Terme Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Termelilere göre kentleri için en önemli 3 küresel hedef

Screen Shot 2016-06-21 at 17.42.02 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.26 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07

Çalıştaydan görüntüler

 

Akdeniz

Son çalıştay 13-14 Ekim 2016’da Akdeniz’de, Akdeniz Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Akdenizlilere göre kentleri için en önemli 3 küresel hedef

Screen Shot 2016-06-21 at 17.42.02 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07 Screen Shot 2016-01-04 at 12.39.21

 

Çalıştaydan görüntüler 

 

Projeyi ve ilgili çeşitli içeriği Twitter’da takip etmek ve katkı sunmak için #kentekatılım

 

Sürdürülebilir Kalkınma ana sayfa