Sürdürülebilir Kent İçin e-Katılım

Bu projede ortağımız

 Screen Shot 2016-06-21 at 17.56.24

 

 

TESEV, Friedrich Naumann Vakfı ortaklığıyla, Mart 2016’da Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek projesini başlattı. Bu proje, sürdürülebilir kentin üç kilit alanı olan yönetişim, teknoloji ve yurttaş topluluklarını bir araya getiren e-katılım kavramına odaklanıyor.

Seçilen 3 kentte uzmanlar sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kent ve e-katılım konularında yerel yönetimleri, sivil toplumu ve örgütsüz yurttaşları biraraya getiren çalıştaylarda buluşuyor.  Bu çalıştaylar interaktif ve her katılımcının deneyimini değerlendiren yenilikçi bir öğrenme formatı ile gerçekleşiyor. Çalıştaylar Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Küresel Hedefler) ile çerçeveleniyor. Kavramsal bölümün ardından katılımcılar yerel sorunlarına çözüm olacak  e-katılım uygulamalarını ortaklaşa

On the lookout for a project producing provider that will definitely provides in time? We provide top-notch good quality underneath effective assures thesis writing.

çalışma ile planlıyorlar.

Çalıştay serisinin ardından “Sürdürülebilir Kent, Yerel Müşterekler Siyaseti için e-Katılım” raporu yayınlanmıştır.  Ulaş Bayraktar’ın kaleme aldığı rapor projenin sonunda ilgili uzmanlar ve projeye dahil olmuş tüm paydaşların da yer aldığı bir yuvarlak masa toplantısında tartışılmıştır.

 

 

Çalıştaylar: Sürdürülebilir Kent İçin e-Katılım

 Seferihisar

İlk çalıştay 7-8 Nisan 2016’da Seferihisar’da, Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Seferihisarlılara göre kentleri için en önemli 3 küresel hedef

Screen Shot 2016-01-06 at 10.51.13 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07 Screen Shot 2016-05-25 at 11.02.41

Çalıştaydan görüntüler 

 

Terme

İkinci çalıştay 2-3 Haziran 2016’da Terme’de, Terme Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Termelilere göre kentleri için en önemli 3 küresel hedef

Screen Shot 2016-06-21 at 17.42.02 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.26 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07

Çalıştaydan görüntüler

 

Akdeniz

Son çalıştay 13-14 Ekim 2016’da Akdeniz’de, Akdeniz Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Akdenizlilere göre kentleri için en önemli 3 küresel hedef

Screen Shot 2016-06-21 at 17.42.02 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07 Screen Shot 2016-01-04 at 12.39.21

 

Çalıştaydan görüntüler 

 

Projeyi ve ilgili çeşitli içeriği Twitter’da takip etmek ve katkı sunmak için #kentekatılım

 

Sürdürülebilir Kalkınma ana sayfa