Sürdürülebilir Kent İçin Veriye Dayalı Yerel Politika

Bu projede ortağımız

FNF_Englisch_Farbe_Screen

“Sürdürülebilir Kentler İçin Veri Bazlı Yerel Politika Üretimi” Türkiye’de kent yönetişimini iyileştirmeyi amaçlayan bir demokratikleşme projesidir.

TESEV,  Friedrich Naumann Vakfı tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Kentleri Destekleme” projesini 2016 yılında hayata geçirmiştir. Proje toplam 10 kentte başarılı bir şekilde uygulanmıştır. E-katılım, kadın katılımı yoluyla toplumsal cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık, projenin ilk üç yılında odaklandığı kavramlardır. 2019 yılında TESEV sürdürülebilir kentin yeni bir boyutunu kapsama alır: yenilikçilik. Proje, 2019 yılında Türkiye’deki kentlerin yenilikçilik kapasitelerini artırmak için veri bazlı politika üretimine odaklanmaktadır. Bu projede incelenecek kavramların arasında veri yönetimi, veri yönetişimi, büyük veri ve açık veri yer almaktadır.

Bu projenin temel amacı veri yönetişimi kavramlarını incelemek ve yerel politika yapıcılarının yenilikçilik kapasitelerini veri bazlı politika üretimiyle artırarak sürdürülebilir kentleri desteklemektir. Bunun için TESEV, yerel politika yapıcılarının veri bazlı politika üretimi için veri yönetişiminden nasıl yararlandığını inceleme amaçlı 5 yerel politika üreticisiyle (beş siyasi parti temsilcisi) bir çalışma gezisi düzenler. Çalışma gezisinde elde edilen yeni bilgiye dayanarak TESEV yerel politika yapıcıları için bir başvuru belgesi hazırlar. Belge kavramsal bilgi ve veri yönetimi vakaları, açık veri, büyük veri ve kentlerin bunları veri bazlı politika üretmede nasıl kullanabileceklerinin yanında gezi katılımcılarının değerlendirmeleri/ilhamlarını da sunar. Son olarak, başvuru belgesinin içeriği İstanbul’da 10 kentten yerel politika yapıcılarını bir araya getiren bir etkinlikte daha büyük bir gruba sunulur.

Projenin beklenen sonuçları arasında a) yerel politika yapıcılarının yenilikçilik kapasitelerini artırmaya yönelik yeni bilgi ve Avrupa’dan veri yönetişimi vakaları üzerine saha tecrübesi; b) kentler için veri bazlı politika üretmeye dair başvuru belgesi ve c) Türkiye’de sürdürülebilir kentler için yerel politika yapıcılarının yenilikçilik kapasitelerini artırmak yer alır.