Sürdürülebilir Kent için Kapsayıcı Yönetişim

Bu projede ortağımız 

Screen Shot 2016-06-21 at 17.56.24

TESEV “Sürdürülebilir Kent” projesini Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’da başlatmıştır. Projenin ilk iki yılındaki başarısını takiben, TESEV 2018 yılında sürdürülebilir kentin başka bir kavramını ele alıyor: kapsayıcılık. Bu yıl proje Türkiye’de kapsayıcı yerel yönetişime odaklanıyor.  Projenin amacı ilgili paydaşlar arasında, özellikle dört kırılgan gruba (kadın, çocuk, genç, göçmen) referansla, kapsayıcı yerel yönetişim hakkında farkındalık yaratmak ve savunuculuk yapmak. Bunun için TESEV üç farklı kentte düzenleyeceği yuvarlak masa toplantıları ile konu hakkında farklı çevrelerden ilgili aktrölerin biraraya gelip tartışmasını ve çözüm önerileri sunmasını sağlayacak.

 

Yuvarlak Masa Toplantısı 1: Kapsayıcı Yerel Yönetişim İçin Çocuğa Duyarlı Politikalar, İstanbul, 14.5.2018

FNS.2018.RT1

Belediyeler, il müdürlükleri, ve sivil toplum temsilcilerinden katılımcılar 1. kurumlarının çocuk politikalarını sürdürülebilir kentle nasıl bağdaştırıyorlar, 2. çocukla ilgili politikalarını yaparken veriden nasıl faydalanıyorlar, 3. karar süreçlerine çocukları nasıl dahil ediyorlar sorularını tartıştı.

Politika Notu: Yerel Yönetimlerde Çocuğa Duyarlı Strateji Geliştirme

 

 

 

Yuvarlak Masa Toplantısı 2: Kapsayıcı Yerel Yönetişim İçin Genç Göçmenlere Duyarlı Politikalar, Şanlıurfa, 18.10.2018

urfa

 

Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaya’nın ‘Türkiye’deki Suriyeliler: Mevcut Durum, İmkânlar ve Zorluklar’ sunumu ile başladı. Sunumun ardından katılımcıların politika ve hizmetlerini planlarken Sürdürülebilir Kent ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ne kadar dikkate aldıkları ve verinin göçmenlere yönelik hizmet planlamasında ne derece kullanıldığı konusunda bilgi ve fikir alışverişi gerçekleşti. Farklı sektördeki kurumların bir araya gelmesi ile konu üzerine bütüncül bir bakış açısı yaratma fırsatı doğdu.

 

 

Yuvarlak Masa Toplantısı 3: Kapsayıcı Yerel Yönetişim İçin Kadına Duyarlı Politikalar, İzmir, 24.10.2018

izmir

 

İzmir’de gerçekleşen etkinliğin yerel ortağı DEMIS’in başkanı Derya Altun ‘Belediyeler Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Neresinde?’ başlıklı sunum ile konu hakkında çerçeve sundu. Katılımcılar kadınlara yönelik politika ve hizmetlerin planlanmasında Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni ne ölçüde değerlendirdikleri, kadınların sesinin ne şekilde yansıtıldığı ve kadına yönelik hizmetleri planlarken veriden nasıl yararlandıkları soruları çerçevesinde tartışarak bilgi alışverişinde bulundurlar.