Sultanbeyli’de Erişilebilirlik Modeli

Sultanbeyli’de Erişilebilirlik Modeli projesi Sultanbeyli ilçe sınırları içinde yer alan tüm okul öncesi eğitim kurumlarının (kreş, gündüz bakımevi, anaokulu), sağlık kurumlarının ve parkların özelliklerini ortaya koymayı ve bu kurumlara erişilebilirliği incelemeyi amaçlanmaktadır. Projede

– İlçenin İstanbul ve Türkiye ile karşılaştırmalı olarak demografi, eğitim, sağlık ve yeşil alana dair belirlenen değişkenler üzerinden incelenmesi;

– Mevcut okul öncesi eğitim birimleri, sağlık birimleri ve parkların fiziksel özellikleri ile ilgili envanterin oluşturulması;

– Birimlere erişilebilirliğin ölçülmesi; – Elde edilen bilgilerin belediye ve ilçe sakinlerinin kullanacağı formatta görselleştirilmesi ve sunulması hedeflenmektedir.