Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

Bu projede ortağımız

 Screen Shot 2016-06-21 at 17.56.24

 

 

TESEV’in, Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’da başlattığı Sürdürülebilir Kent projesinin ikinci yılında tema toplumsal cinsiyet eşitliği için kadın katılımıdır. Projenin bu fazında amaç kadınların yaşadıkları kentte ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin aşılarak kentin daha katılımcı ve nihayetinde daha sürdürülebilir bir kent olması için politika önermektir.

Kadın katılımının önündeki engellerin belirlendiği saha çalışmalarında TESEV inovatif bir yöntem kullanmaktadır. Ege Erim’in uzmanlığında gerçekleşen derin demokrasi çalışmaları farklı kesimlerden kadınları bir araya getirirken ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımları önündeki ortak engelleri keşfetmelerini zihin açıcı bir şekilde sağlamaktadır.

Derin demokrasi karşılaşmaları İstanbul, Hatay, Kars ve Mersin’de gerçekleşmiştir. Proje kapsamında kadınların ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımı üzerine politika notları yayınlanmıştır.

 

 

 

 

Sürdürülebilir Kalkınma ana sayfa