Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı

Bu projede ortağımız

 Screen Shot 2016-06-21 at 17.56.24

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı – TESEV, Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’da Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek projesini başlatmıştır. Katılım kavramı odaklı yürütülen projenin ikinci yılında tema toplumsal cinsiyet eşitliği için kadın katılımıdır. Projenin bu fazında amaç kadınların yaşadıkları kentte ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin aşılarak kentin daha katılımcı ve nihayetinde daha sürdürülebilir bir kent olması için politika önermektir. Kadın katılımının önündeki engellerin belirlendiği saha çalışmalarında TESEV bu yıl inovatif bir yöntem kullanmaktadır. Ege Erim’in uzmanlığında gerçekleşen derin demokrasi seansları  farklı kesimlerden kadınları bir araya getirirken ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımları önündeki ortak engelleri keşfetmelerini zihin açıcı bir şekilde sağlamaktadır. İstanbul’da başlayan saha çalışmaları sonbaharda üç farklı kentte devam edecektir.

 

Bu projenin desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Screen Shot 2016-10-07 at 15.52.32  Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07 

Sürdürülebilir Kalkınma anasayfasına dönmek için tıklayınız.