MoDeL

ab_tr

 

 

Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin

Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Projesi

MoDeL

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Kamu ve STK’lar Arasındaki İşbirliğinin Güçlendirilmesi İçin Ortaklıklar ve Ağlar Hibe Programı kapsamında geliştirdiğimiz Daha Demokratik Bir Yerel Yönetişim İçin Sivil Toplumun Güçlendirilmesi (MoDeL) projesi 15 Ekim 2018 tarihinde başladı. TESEV’in yürüttüğü projenin ortakları  Şişli Belediyesi ve Kent Konseyleri Birliği, iştirakçisi ise  Denge Denetleme Ağı’dır.  Proje, Adana, Ankara, Burdur, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Sinop, Van, ve Yalova illerinde faaliyet gösteren Sivil toplum Kuruluşlarının (STK) ve belediyelerin katılımıyla 24 ay süreyle uygulanacaktır.

MoDeL projesinin  ilk aşamasında Kamu- STK işbirliği önündeki engeller ve fırsatların inceleneceği bir ulusal değerlendirme raporu hazırlanacaktır. Bu rapor için, kapsamlı bir ulusal anket,  AB ve uluslararası iyi yönetişim göstergeleri çerçevesinde proje illeri için hazırlanacak yerel fark analizi incelemeleri ve ilgili paydaşların yer alacağı yerel  yuvarlak masa toplantıları düzenlenecektir.  Ardından, raporun işaret edeceği eksiklikler doğrultusunda sivil toplum kuruluşları için  kurumsal ve yönetişim  ve kamu-STK işbirliğine yönelik kapasite geliştirici eğitimler düzenlenecektir.  Üçüncü aşamada, STK’lar ve belediyeler için etkili ve sürdürülebilir bir demokratik mekanizma olarak katılımcı bir dijital platform geliştirilecektir.

Proje kapsamında daha demokratik bir yerel yönetişim için Türkiye’de STK ve belediyeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve STK’ların yönetişim kapasitelerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Proje sonunda elde edilecek dijital bir platform ile STK’lar ve belediyeler arasında proje süresince sağlanan etkin iletişim ve etkileşimin katılımcı işbirliği ile sürdürülmesi hedefleniyor.

Daha ayrıntılı bilgi için proje yürütücüsü Akif Burak Atlar ile iletişime geçebilirsiniz: akifburak.atlar@tesev.org.tr

Projeyi Twitter üzerinde takip edebilirsiniz MoDeL

 

İyi Yönetişim ana sayfa 

 

cfcutr                 Bordo Eng Sola copy                        siviltoplumlogo_TR                   Sisli_logo_vektorel                tkkb                  avrupa_birligi_baskanligi_yeni_logo