Kadınların Adalete Erişimde Arabulucuk Hizmetinin Geliştirilmesi

Bu projedeki ortağımız 

Matra.logo

Toplumda dezavantajlı konumda bulunan gruplar adalete erişimde yapısal eşitsizliklerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu grupların yasal ihtiyaçlarına uygun hukuki mekanizmalar geliştirmek oldukça önemlidir. TESEV’in Hollanda Başkonsolosluğu MATRA Programı işbirliği ile yürüttüğü bu proje, alternatif bir uyuşmazlık çözme hizmeti olan yasal arabuluculuğu ele alarak Türkiye’deki en dezavantajlı konumdaki gruplardan biri olan kadınların perspektifinden incelemeyi hedeflemektedir.

Türkiye’de Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ile Haziran 2012 itibariyle kanunlaşan yasal arabuluculuk mekanizması yeni bir hukuki olgu olduğundan hakkını aramak isteyen kişiler ve dezavantajlı gruplar tarafından yeterince bilinmemektedir. TESEV, arabuluculuk hizmetlerinin uygulanmasında kadınların yasal ihtiyaçlarına ilişkin bir araştırma yürütmenin bu hizmetleri sağlayan avukatların hizmetlerinin geliştirilmesi için büyük önem arz edeceğine ve dolayısı ile de genel kapsamda kadınların adalete erişiminin iyileştirilmesine yol açacağına inanmaktadır. Bununla beraber, kadın sivil toplum örgütlerinin ve kuruluşlarının arabuluculuk hizmetlerine dair farkındalıklarının artırılması, Türkiye’deki kadınların yasal olarak güçlenmesine uzun vadede katkıda bulunacaktır.

Kadınların adalete erişiminde arabuluculuk bir çözüm olabilir mi?

kadin.adalet.erisimarabuluculuk

Demokratikleşme ana sayfa