Üst Düzey Karar Almada Kadın Katılımı

Bu projede ortağımız

isvec.logo

Bu projenin genel amacı Türkiye’nin kamu, özel ve sivil sektörlerinde eşit katılımı sağlamak üzere kadınların güçlendirilmesidir. Proje aktiviteleri (1) kadınların kamu, özel ve sivil sektörlere erişimi ve önemli karar alma görevlerini gerçekleştirmedeki engel ve fırsatları analiz etmek ve (2) liderlik pozisyonlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak üzere politika önerileri geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

Bu proje kadınların kamu, özel ve sivil sektörlerde önemli karar alma pozisyonlarına katılımlarındaki engel ve fırsatları a) EIGE’nin benimsediği 8 alanda kadınların karar verme pozisyonlarına katılımını zamansal ve ülkelerarası bazda değerlendirerek ve b) kadınların bu pozisyonlara erişim ve katılımlarındaki engel ve fırsatları açığa çıkararak analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu bulgu temelli değerlendirmeler ışığında TESEV kamu, özel ve sivil sektörlerde karar alma pozisyonlarında toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak için politikalar önerecektir.

Proje raporu: Üst Düzey Karar Almada Kadın Katılımı 

Proje raporu tanıtım toplantısı programı

 

İyi Yönetişim Ana Sayfa