İstanbul’da Çocuğa Yönelik Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin İncelenmesi ve Haritalanması 

 

İlk fazın başarıyla tamamlanmasının ardından, proje ikinci fazında İstanbul’da çocuğa yönelik eğitim ve sağlık hizmeti veren tüm kamu ve özel birimin envanterini çıkarmayı ve haritalamayı amaçlamaktadır. Yine ilk fazda olduğu gibi, Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi işbirliği ve Bernard van Leer Vakfı desteğiyle yürüttüğümüz Ağustos 2018’de ayında başlayan bu fazın 16 aylık bir döneme yayılması ve 2019 yılının Kasım ayında sona ermesi beklenmektedir.

Önceki dönemki işbirlikleriyle devam edeceğimiz bu yılki projemizde dijital platformda yer alan ilçe belediyeleri tarafından sağlanan hizmetlere İstanbul Büyükşehir Belediyesi hizmetleri ve kamu ve özel okul öncesi eğitim ve sağlık kurumlarının da eklenecektir. Güncellenen ve yeni ekelenen bilgilerle üretilen platform çocuğa yönelik eğitim ve sağlık hizmetlerinin takibini kolaylaştırarak karar vericilere veri bazlı politikalar üretmelerini sağlayacaktır.

Proje benzer bir yaklaşımla İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin hizmetlerini gösterecek şekilde İzmir ili için de uygulanacaktır.

İstanbul İlçe Belediyeleri’nde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması

İyi Yönetişim Ana Sayfa