İstanbul İlçe Belediyeleri’nde Çocuğa ve Aileye Yönelik Hizmetlerin İncelenmesi ve Haritalanması

Proje, İstanbul ilçelerinin sosyo-ekonomik farklılaşması çerçevesinde, ilçe belediyelerinin çocuğa ve aileye yönelik sosyal hizmetlerinin kapsamlı bir envanterini çıkarmayı ve bu hizmetlerin dağılım ve içeriklerinin iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla proje üç aşamadan oluşmaktadır.

İlk olarak İstanbul ilçeleri, coğrafi bilgi sistemi ortamında geçerli mahalle altıkları kullanılarak eğitim yaş grubu ve gelir boyutları üzerinden haritalanacaktır. Ortaya çıkacak güncel ve ayrıntılı haritalar çocuk nüfusun ilçelerde dağılımı, ilçeler ve mahalleler arası eğitim ve gelir farklılaşmasını açıkça ortaya serecektir.

İkinci aşamada yürütülecek saha çalışması ile 39 ilçe belediyesi ile görüşülerek belediyeler tarafından sağlanan çocuğa ve aileye yönelik eğitim, sağlık, parklar ve yeşil alanlar, sosyal yardım gibi hizmetlerin incelemesi yapılacaktır. Bu aşamada verilen hizmetlerin niteliği, idaresi, çalışanları ile hizmetlerden faydalananların demografik özellikleri gibi birçok değişken incelenecektir. Yine bu aşamada seçilecek dört pilot belediyede envanter incelemenin ötesinde derinlemesine görüşmeler yapılarak, özellikle hizmet sağlayanların kısıtları ve hizmetlerden faydalanması beklenen nüfusun ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir çalışma gerçekleştirilecektir.

Son aşamada ise ilk iki aşamada ortaya çıkan sonuç ve haritalar bir araya getirilerek, projenin ara döneminde düzenlenecek belediye ve sivil toplum katılımlı toplantıda ortaya çıkacak görüşlerin de katkısıyla; sosyal hizmetlerin ilçeler içinde ihtiyaçlara göre dağılımı ve hizmet kalitesini iyileştirme için politika önerileri geliştirilecektir. Proje sonunda düzenlenecek yuvarlak masa toplantısı ile ortaya çıkan bulgu ve öneriler tüm paydaşlara sunulacaktır.

 

ist95.ist     istanbul95.kapak

Interaktif harita                                                                               Rapor

 

İyi Yönetişim Ana Sayfa