Dokunulmazlıktan Cezasızlığa

AB.TR.bayrak.logo

Dokunulmazlıktan Cezasızlığa:

Türkiye’deki Kamu Görevlilerinin Dokunulmazlıklarının Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına Engel Olması Tartışması

 

Bu projede kamu görevlilerinin dokunulmazlıklarının cezasızlığa yol açması ve bu durumun da yolsuzlukla mücadele politikalarının önünde bir engel teşkil etmesi tartışılacaktır.

 

Bu projenin amaçları yolsuzlukla mücadele için çalışan sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerini artırarak reform sürecini daha katılımcı yapmak ve sivil toplumun özellikle kamu görevlilerinin dokunulmazlığı konusundaki yolsuzlukla mücadele politikasına katkısını artırmaktır. Ayrıca bu proje ile yolsuzlukla mücadele alanında çalışan yerel sivil toplum kuruluşlarının ortaklık ve işbirliği kurabilmelerini kolaylaştıracak bir platform oluşturulacaktır.

 

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler

 

 

Saha Ziyareti

23 – 24 Haziran 2016, Van

Van.STO

 

Van’ın önde gelen sivil toplum kuruluşları, Van Barosu, Van Ticaret ve Sanayi Odası ile temaslarda bulunuldu. Ziyaretlerde proje tanıtıldı, amaçları açıklandı, Van sivil toplum hayatının güncel durumu ve Bayram Otel vakasına dair şehirdeki sivil toplum faaliyetleri ele alındı.

 

 

Kapalı Yuvarlak Masa Toplantısı

“Dokunulmazlıktan Cezasızlığa: Türkiye’deki Kamu Görevlilerin Dokunulmazlıklarının Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına Engel Olması Tartışması”

13 Aralık 2016, Van

Van.Baro.YM

 

Çalışma ziyaretinde görüşülen bütün kişi ve kurumların davet edildiği, Van Barosu ev sahipliğinde kapalı toplantı olarak düzenlenen yuvarlak masa toplantısında kamu görevlileri yargılanma ayrıcalıkları ve hesap verebilirlik konusu Van ölçeğinde ele alındı. Katılımcılar bu konuda yaptıkları çalışmaları ve karşılaştıkları vakaları paylaştılar. Etkinlikte, TESEV’in, projenin sürdürülebilir bir çıktısı olarak geliştirmeye başladığı yerel, sivil ve bağımsız etik kurulu taslak önerisinin nasıl geliştirilebileceği ve uygulanabileceği tartışıldı.

 

 

Kapalı Yuvarlak Masa Toplantısı

“Kamu Yönetiminde Etik”

26 Ocak 2017, İstanbul

DSC08789

 

Kamu görevlileri yargılanma ayrıcalıkları ve hesap verebilirlik konusunun hem yerel hem ulusal sivil toplum kuruluşlarınca ele alınmasını teşfik etmek, bu alanda çalışan kurum ve uzmanların tanışması ve bilgi paylaşımı yapmasını sağlamak amacıyla İstanbul’da bir kapalı toplantı düzenlendi. Kadın, LGBTI, iyi yönetişim, hesap verebilirlik alanlarında çalışan STK’lar ve İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi’nden katılımcılar faaliyetlerini ve hesap verebilirlik alanında sivil toplumun ne yapabileceği konusundaki görüşlerini paylaştı. Van’da yapıldığı gibi, TESEV’in yerel, sivil ve bağımsız etik kurulu taslak önerisi katılımcılara sunuldu; önerinin nasıl hayata geçebileceği konusunda katılımcı bir tartışma yapılarak öneri geliştirildi.

 

 

 

Konferans

“Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Yargılanma Ayrıcalıkları ve Hesap Verebilirlik”

21 Şubat 2017, Ankara

 

DSC08918

Projeyi destekleyen kuruluşlar olan AB Delegasyonu’ndan Siyasi Müsteşar Julian Vasallo ve Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkan Vekili Emine Döğer’in açılış konuşması yaptığı Van ve İstanbul’da yapılan faaliyetleri tamamlayan ve projeyi daha geniş bir kitleye ulaştıran konferansta, kamu görevlileri yargılanma ayrıcalıkları ve hesap verebilirlik konusu hem hukuki hem de sivil toplum boyutuyla detaylıca analiz edildi. Hukuk panelinde Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ramazan Gürkan, Önceki İnsan Hakları Mahkemesi Yargıcı ve 24. Dönem CHP Milletvekili Rıza Türmen, Eski Yargıtay Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sami Selçuk ve Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreteri Güneş Gürseler, Eski Başbakanlık Başmüfettişi Bülent Tarhan moderatörlüğünde tartıştılar. Sivil toplum boyutu ise TESEV iyi yönetişim danışmanı Fikret Toksöz Kamu ve sivil toplum kuruluşlarından geniş katılımın olduğu etkinlikte, TESEV’in yerel, sivil ve bağımsız etik kurulu önerisi hem panelistler hem de katılımcılar tarafından değerlendirildi ve geliştirildi.

 

cfcutr                                                                                                                                                                                   hbr

 

Proje raporunu buradan indirebilirsiniz

Proje danışmanlarından Eski Başbakanlık Başmüfettişi Bülent Tarhan’ın Güncel Hukuk dergisinde konuyla ilgili yayınlanan yazısı

İyi Yönetişim ana sayfa