Çalıştay: Sultanbeyli’de Erişilebilirlik: Veri ve Tasarım Odaklı Düşünce Pratikleri

29 – 30 Nisan 2019

Saat: 09:00 – 17:00

 

İTÜ Taşkışla

126 no’lu Konferans Salonu

Adres: İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Taşkışla Kampüsü, Taksim-İstanbul

 

Sultanbeyli’de Erişilebilirlik Çalıştayı ilçe sınırları içerisinde yer alan donatılara erişim önündeki engellerin farklı gruplar açısından analiz edilmesiyle ilçe ölçeğinde hizmetlere erişilebilirlik modeli oluşturmayı amaçlamaktadır. Çalıştay TESEV, Sultanbeyli Belediyesi, İTÜ IstanbulON Kentsel Hareketlilik Laboratuvarı ve Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi ortaklığıyla düzenlenmiştir.

Çalıştayda, ilçedeki okul öncesi eğitim birimleri, sağlık birimleri ve parkları içeren yaklaşık yüz birime erişilebilirlik ile ilgili 2018 yılının Eylül ayında sahada ve internet üzerinden toplanan verinin değerlendirilerek birimlere erişilebilirliğin farklı gruplar için ölçülmesi hedeflenmektedir. Çalıştay boyunca elde edilen bulgular belediye çalışanları ve ilçe sakinlerinin kullanacağı formatta sunulacak ve görselleştirilecektir.

Çalıştay aynı zamanda belediye, üniversite ve sivil toplumdan katılımcıların bir araya gelerek veriye dayalı kentsel politika önerilerini geliştirdikleri bir model üretmeyi de hedeflemektedir. Grup çalışmalarıyla şekillenen çalıştay süresince öğrencilerden oluşan çalışma grupları, kentte erişilebilirlik sorunu yaşayan farklı kesimleri dikkate alarak çalışmalarını gerçekleştirecektir. Her grupta birer akademi, sivil toplum ve belediye temsilcisi öğrencilere mentörluk desteği verecektir.

 

Öğrenciler için başvuru

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 4. dönem ve üzeri lisans öğrencileri ile lisansüstü programlara kayıtlı öğrenciler portfolyolarını 21.04.2019 tarihine kadar info@tesev.org.tr adresine göndererek başvurularını gerçekleştirebilirler.

Katılım sınırlıdır. Katılımcılar portfolyaları dikkate alınarak seçilecektir.

İki günlük çalıştayın tamamına katılan öğrencilere katılım belgesi verilecektir. Program kapsamında ilan edilecek günde Sultanbeyli ilçesine yapılacak teknik geziye katılım zorunludur.

 

Sultanbeyli’de Erişilebilirlik_ Veri ve Tasarım Odaklı Düşünce Pratikleri

 

TesevLogoTransparan copy    sultanbeyli-logo   uml_logo_itülü   isc_logo