Sürdürülebilir Kalkınma

TESEV bu çalışma alanında da kente odaklanıp, kent yönetim kararlarının gelecek kuşakların kararlarına ipotek koymaması gerektiğini göz önünde bulundurarak;  ekonomi, yurttaşlık ve çevre konularında yeni teknolojilere; yenilikçiliğin tesviğine ve bilgi yönetimine ilişkin, bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

TESEV Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Küresel Hedefler) sürecini takip etmektedir. Türkiye’de bu hedeflere ulaşılması için işbirlikleri kuracaktır

Bu alanda son dönemdeki çalışmalar

Sürdürülebilir Kent

Sultanbeyli’de Erişilebilirlik Modeli 

 

Bu çalışma alanı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ‘nin 7, 9, 11, ve 12. hedeflerini ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin “Taşımacılık politikası”, “Enerji” ve “Çevre” fasıllarını öncelikli olarak destekler.