Sürdürülebilir Kalkınma

Yeni dönemde eklediğimiz bu çalışma alanı ilk aşamada sürdürülebilir kente odaklanıp, kent yönetim kararlarının gelecek kuşakların kararlarına ipotek koymaması gerektiğini göz önünde bulundurarak;  ekonomi, yurttaşlık ve çevre konularında yeni teknolojilere; yenilikçiliğin tesviğine ve bilgi yönetimine ilişkin, bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

TESEV Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Küresel Hedefler) sürecini takip etmektedir. Türkiye’de bu hedeflere ulaşılması için işbirlikleri kuracaktır.

TESEV, Friedrich Naumann Vakfı ortaklığı ile 2016’da Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek projesini başlatmıştır. Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek projesinin ilk aşaması,  sürdürülebilir kentin üç kilit alanı olan yönetişim, teknoloji ve yurttaş topluluklarını bir araya getiren e-katılım kavramına odaklandı.

Friedrich Naumann Vakfı ortaklığıyla halen yürümekte olan Sürdürülebilir Kent için Kadın Katılımı  projesi ise kadınların yaşadıkları kente ekonomik, sosyal ve politik hayata katılımlarının önündeki engellerin belirlenmesi ve bu engellerin aşılarak kentin daha katılımcı ve nihayetinde daha sürdürülebilir bir kent olması için politika önermektir. İstanbul’da başlayan saha çalışmaları sonbaharda üç farklı kentte devam edecektir.

Bu çalışma alanının desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Screen Shot 2016-01-06 at 10.51.13 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.26 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07 Screen Shot 2016-05-25 at 11.02.41

Bu çalışma alanının desteklediği Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin fasılları: “Taşımacılık politikası”, “Enerji” ve “Çevre”