Sürdürülebilir Kalkınma

Yeni dönemde eklediğimiz bu çalışma alanında ilk aşamada sürdürülebilir kente odaklanıp, kent yönetim kararlarının gelecek kuşakların kararlarına ipotek koymaması gerektiğini göz önünde bulundurarak;  ekonomi, yurttaşlık ve çevre konularında yeni teknolojilere; yenilikçiliğin tesviğine ve bilgi yönetimine ilişkin, bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

TESEV Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Küresel Hedefler) sürecini takip etmektedir. Türkiye’de bu hedeflere ulaşılması için işbirlikleri kuracaktır.

Yürüyen Proje: Sürdürülebilir Kentleri Desteklemek

Friedrich Naumann Vakfı ortaklığıyla yürüyen bu projede,  sürdürülebilir kentin üç kilit alanı olan yönetişim, teknoloji ve yurttaş topluluklarını bir araya getiren e-katılım kavramına odaklanılmaktadır.

 

Bu çalışma alanının desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri 

Screen Shot 2016-01-06 at 10.51.13 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.26 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07 Screen Shot 2016-05-25 at 11.02.41

Bu çalışma alanının desteklediği Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin fasılları: “Taşımacılık politikası”, “Enerji” ve “Çevre”