Sosyal Eşitsizlikler ve Kapsayıcılık

Toplumdaki farklı grupların kültürel, sosyal ve ekonomik  kaynaklara eşit erişimini güçlendirmeye yönelik bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir. 

Yeni! Türkiye’de Çocuklar

TESEV ve Aydın Doğan Vakfı işbirliğiyle hazırlanan “Türkiye’de Çocuklar” projesi özellikle kız çocukları ile ilgili çalışan karar alıcı, akademisyen ve sivil toplum örgütlerinin faydalanması    amacıyla, Türkiye’deki çocuklarla ilgili demografik, sosyal ve ekonomik verileri bir araya getirerek kolay okunabilen harita grafik ve görsellerle ortaya koymayı hedeflemektedir.

Bu çalışma alanının desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Screen Shot 2016-01-04 at 12.23.10 Screen Shot 2016-01-04 at 12.23.46

Bu çalışma alanının desteklediği Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin fasılları: “Sosyal politika ve istihdam” ve “Yargı ve temel haklar”