Sosyal Eşitsizlikler ve Kapsayıcılık

TESEV, bu çalışma alanında toplumdaki farklı grupların kültürel, sosyal ve ekonomik  kaynaklara eşit erişimini güçlendirmeye yönelik bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir. 

 

Bu çalışma alanında son dönemdeki çalışmalar

Türkiye’de Çocuklar

Bu çalışma alanı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri‘nin 5 ve 10. hedeflerini ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin “Sosyal politika ve istihdam” ve “Yargı ve temel haklar” fasıllarını öncelikli olarak destekler.