İyi Yönetişim

TESEV, ‘İyi Yönetişim’ çalışma alanı kapsamında, kamusal mesele ve kaynakların yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik ilkelerine odaklanan çalışmalarıyla, hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler için bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

 

Bu alanda son dönemdeki çalışmalar

Bu çalışma alanı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ‘nin 5, 10, 11, 16 ve 17. hedeflerini ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin  “Kamu alımları”, ve “Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu” fasıllarını öncelikli olarak destekler