İyi Yönetişim

TESEV ‘İyi Yönetişim’ çalışma alanı kapsamında, kamusal mesele ve kaynakların yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik ilkelerine odaklanan çalışmalarıyla, hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler için bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

Istanbul 95 projesi, İstanbul ilçelerinin sosyo-ekonomik farklılaşması çerçevesinde, ilçe belediyelerinin çocuğa ve aileye yönelik sosyal hizmetlerinin kapsamlı bir envanterini çıkarmayı ve bu hizmetlerin dağılım ve içeriklerinin iyileştirilmesi için politika önerileri geliştirmeyi amaçlar.

İsveç İstanbul Başkonsolosluğu işbirliği ile yürütülen Yerel Yönetişimde Kadının Güçlenmesi projesi ile kadınların yerel yönetimlerde ve yerel sivil toplumda güçlendirmesi hedeflenmektedir.

Dokunulmazlıktan Cezasızlığa: Türkiye’deki Kamu Görevlilerinin Dokunulmazlıklarının Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına Engel Olması Tartışması ile kamu görevlilerinin dokunulmazlıklarının yol açtığı cezasızlıklar ve bu durumun yolsuzlukla mücadele politikalarının önünde teşkil ettiği engeller araştırıldı.

SELDI

Bu çalışma alanının desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Screen Shot 2016-10-07 at 15.52.32 Screen Shot 2016-01-04 at 12.23.46 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07 Screen Shot 2016-01-04 at 12.52.28 Screen Shot 2016-01-04 at 12.39.21

Bu çalışma alanının desteklediği Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin fasılları: “Kamu alımları”, ve “Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu”