İyi Yönetişim

TESEV ‘İyi Yönetişim’ çalışma alanı kapsamında, kamusal mesele ve kaynakların yönetiminde şeffaflık, hesap verebilirlik, katılımcılık, etkinlik ilkelerine odaklanan çalışmalarıyla, hem merkezi yönetim hem de yerel yönetimler için bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

YENİ! Istanbul 95

YENİ! İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteği ile “Yerel Yönetişimde Kadının Güçlenmesi” projesi Eylül 2016 itibarıyla başladı.

Avrupa Komisyonu desteği ile “Dokunulmazlıktan Cezasızlığa: Türkiye’deki Kamu Görevlilerinin Dokunulmazlıklarının Yolsuzlukla Mücadele Politikalarına Engel Olması Tartışması” projesi

TESEV’in üyesi olduğu Kalkınma ve Entegrasyon için Güneydoğu Avrupa Liderliği (SELDI) ağının Avrupa Komisyonu desteği ile yürüttüğü “Güneydoğu Avrupa’da İyi Yönetişim ve Yolsuzlukla Mücadele Teşviki için Sivil Toplum: Kapasite Geliştirme, İzleme, Savunuculuk ve Farkında Yaratmak” projesi

Bu çalışma alanının desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Screen Shot 2016-10-07 at 15.52.32 Screen Shot 2016-01-04 at 12.23.46 Screen Shot 2016-01-04 at 12.32.07 Screen Shot 2016-01-04 at 12.52.28 Screen Shot 2016-01-04 at 12.39.21

Bu çalışma alanının desteklediği Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin fasılları: “Kamu alımları”, ve “Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu”