Dış İlişkiler

Küresel ve bölgesel süreçlerin takibi, analizi ile paylaşımının yanı sıra bu süreçlerin gündemdeki boyutları üzerine dış ilişkiler için bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

 

Bu çalışma alanının desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Screen Shot 2016-01-04 at 12.39.21

Bu çalışma alanının desteklediği Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin fasılları: “dış ilişkiler” ve “Trans-Avrupa şebekeleri”