Dış İlişkiler

Bu çalışma alanında TESEV, küresel ve bölgesel süreçlerin takibi, analizi ile paylaşımının yanı sıra bu süreçlerin gündemdeki boyutları üzerine dış ilişkiler için bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

 

Bu çalışma alanı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ‘nin 17. hedefini ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin  “dış ilişkiler” ve “Trans-Avrupa şebekeleri” fasıllarını öncelikli olarak destekler.