Demokratikleşme

Bu çalışma alanında TESEV, değerler ve zihniyetlerdeki değişimin yanı sıra kurum süreç ve mekanizmalarını inceler. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı demokrasi için bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

 

Bu alanda son dönemdeki çalışmalar

Kadınların Adalete Erişiminde Arabuluculuk Hizmetlerinin Geliştirilmesi

 

Bu çalışma alanı Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ‘nin 5, 10, 16 numaralı hedefini ve Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin “Yargı ve Temel Haklar”, “Adalet, özgürlük ve güvenlik” ve “Bilgi toplumu ve medya”  fasıllarını öncelikli olarak destekler.