Demokratikleşme

Değerler ve zihniyetlerdeki değişimin yanı sıra kurum süreç ve mekanizmalarını inceler. Şeffaf, hesap verebilir ve katılımcı demokrasi için bilimsel bulgulara dayalı politika önerileri geliştirir.

Halen, “Kadınların Adalete Erişiminde Arabuluculuk Hizmetlerinin İyileştirilmesi” adlı proje yürümektedir. Bu proje MATRA Programı tarafından fonlanmaktadır.

Bundan önce, bu alanda, Avrupa Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı ve Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanlığı tarafından desteklenen “Yargı Reformu Sürecine Sivil Katılım Ve Güven İnşası” adlı proje yürütülmüştür.

Bu çalışma alanının desteklediği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri

Screen Shot 2016-01-04 at 12.23.10 Screen Shot 2016-01-04 at 12.23.46 Screen Shot 2016-01-04 at 12.52.28

Bu çalışma alanının desteklediği Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin fasılları: “Yargı ve Temel Haklar”, “Adalet, özgürlük ve güvenlik” ve “Bilgi toplumu ve medya”